Pocztówka
z Opola

Pocztówka z Opola to projekt Stowarzyszenia OPAK mający na celu promować Opole widziane oczami młodych artystów i twórców.

W syntetycznym formacie 10×15 cm pokazałam 'moje Opole’ – widok znad Odry na jeden z opolskich wieżowców. Pocztówka spotkała się ze świetnym odbiorem ilustracji – za co bardzo dziękuję!