Opolskie pocztówki

Opolskie Pocztówki to projekt, który w swym założeniu ma promować różnorodność kulturową województwa opolskiego.

11 syntetycznych ilustracji, nawiązujących do 11 powiatów województwa opolskiego. Poprzez symboliczne ukazanie walorów turystyczno-kulturalnych, powstałe ilustracje będą swego rodzaju graficzną mapą regionu, obrazującą jego bogactwo i różnorodność.

Opolskie pocztówki miały swój wernisaż w klubokawiarni OPO, pod koniec listopada 2021 roku.

* Projekt zrealizowany został w ramach Stypendium Marszałkowskie Talenty – zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.